author Contactează-ne! 0726 136 653

Preț: De la la

Compare Listings

Condiții și termene de plată

Modalități de plată acceptate

Cotă TVA

 • Avans între 15% și 25% la semnarea precontractului
 • Diferența la semnarea contractului de vânzare – cumparare în formă autentică (când apartamentele vor avea extras de carte funciară)

* în funcție de apartamentul ales procentele se pot negocia

 • Numerar sau transfer bancar
 • Credite tip „Prima Casă”
 • Credit imobiliar și ipotecar
 • Creditele se negociază direct de către beneficiar și bancă
 • Prețurile vor fi calculate în euro, iar sumele vor fi achitate în contul dezvoltatorului, în lei, la cursul BNR din ziua plății
 • Condiții de aplicare facturare cota TVA 5%
 • Valoare maximă de facturare 450.000 Ron + TVA.
 • 120 mp maxim util – fără anexe.
 • Declarație notar că beneficiarul nu a mai avut aplicat acest sistem de facturare 5 % imobiliare, niciunul dintre soți și că aparatamentul va fi folosit pentru locuința proprie.

Posibilități de finanțare orientative de la BRD

Creditul ipotecar Prima Casă îți oferă posibilitatea de a cumpăra, fie o locuință finalizată, fie una în curs de finalizare, aflată în diverse faze de construcție, destinată achiziționării după finalizare.

Avantajele tale:

 • Finanțare în LEI pe o perioadă maximă de 30 ani, cu care să-ți cumperi sau construiești o casă.
 • Avans minim de 5% din valoarea proiectului tău.
 • Fără comision de acordare și gestiune a creditului.
 • Dobândă extrem de atractivă, Robor 3M la care se adaugă o marjă de numai 2%.

Venituri – Se acceptă o gamă largă de venituri, de la venituri din salarii, pensii, dividende, drepturi de autor, chirii, rente viagere, până la venituri din activități independente. Poți obține o sumă mai mare dacă aduci și veniturile a maximum 3 co-împrumutați.

Garanții – Dacă dorești să achiziționezi o locuință, garanția creditului o reprezintă imobilul finanțat prin acesta. În cazul construcției, vei garanta creditul cu terenul și locuința viitoare pe care urmează să o construiești.

Condiții – Poți beneficia de creditul Prima Casă dacă:

 • Nu deții în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția nici o locuință;
 • Deții în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, dobândită prin orice alt mod decât prin Programul Prima Casă, în suprafața utilă mai mică de 50 mp.

Creditul imobiliar îți oferă posibilitatea de a cumpăra, fie o locuință finalizată, fie una în curs de finalizare, aflată în diverse faze de construcție, destinată achiziționării după finalizare.

Avantajele tale:

 • Finanțare în LEI pe o perioadă maximă de 30 ani, cu care să-ți cumperi sau construiești o casă.
 • Avans minim de 5% dacă valoarea creditului e mai mare de 250.000 euro, avans minim de 15-35% dacă valoarea creditului e mai mic de 250.000 Eur, în funcție de gradul de îndatorare și numărul de imobile aduse în garanție.
 • Fără comision de gestiune a creditului.
 • Dobândă extrem de atractivă, începând de la Robor 3M la care se adaugă o marja de numai 2,6%

Venituri – Se acceptă o gama largă de venituri: de la venituri din salarii, pensii, dividende, drepturi de autor, chirii, rente viagere, până la venituri din activități independente. Poți obține o sumă mai mare dacă aduci și veniturile a maximum 3 co-împrumutați.
Garanții – Dacă dorești să achiziționezi o locuință, garanția creditului o reprezintă imobilul finanțat prin acesta. În cazul construcției, vei garanta creditul cu terenul și locuința viitoare pe care urmează să o construiești.

 

Pentru analiza unui dosar cu venituri din străinătate este obligatoriu prezența la dosar a unui co-împrumutat cu venituri domiciliate în România, a cărui venit să fie minim egal cu 133% din valoarea ratei creditului.

Actele necesare întocmirii dosarului de credit sunt:

 • Pentru calculul veniturilor din străinătate:
  • Adeverință de venit/document emis de angajator privind veniturile realizate (O) – aferent unei perioade de trei luni calendaristice consecutive recente, emis cu cel mult 90 de zile calendaristice înaintea analizei;
  • Contractul individual de muncă înregistrat la organul competent al administrației din statul unde solicitantul de credit este angajat / Scrisoare de angajare (după caz) (C); (legalizare cu apostilă)
  • Document prevăzut de legislația statului respectiv care să evidențieze plata impozitelor (O) (legalizare cu apostilă)
  • Copii acte de identitate soț/soție

 

 • Pentru calculul veniturilor din țară (co-împrumutat):
  • Copie act de identitate
  • Adeverință de venit (model atașat)
  • Copie contract de muncă și actele adiționale aferente, sau REVISAL pagina per salariat.

 

 • Pentru evaluarea imobilului care constituie garanția creditului:
  • Extras CF nou
  • Copie acte de dobândire imobil (conform extras CF)
  • Copie acte de identitate vânzători
  • Releveu și plan de situație imobil (acte topografice)
  • Certificat energetic imobil